Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

1.1. Η ιστοσελίδα (“Ιστοσελίδα”) lovemom.gr που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία “Ασπασία Τσαμαδή” η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής με στοιχεία επικοινωνίας help@aspaonline.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση lovemom.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι Χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

1.2 Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και οι επισκέπτες της θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε τελική προμήθεια ή αγορά υλικού της Εταιρείας.

1.3. Εάν κάποιος Χρήστης ή εκπρόσωπος Χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών/προϊόντων της Εταιρείας.

1.4. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

1.5. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

1.5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ως Χρήστες, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

2.2. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει την εγγραφή σας στο newsletter και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό σας.

2.3. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας ή σε τμήματά της.

2.4. Στα δεδομένα της Ιστοσελίδας έχει πρόσβαση μόνο η Υπεύθυνη Διαχείρισης της Ιστοσελίδας ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Εταιρείας.

2.5. Με την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, ως Χρήστης αποδέχεστε, ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μαζί σας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας που έχετε εισαγάγει στην Ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, αποστολή νέου υλικού κ.α.

Αν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε ως Χρήστες να λαμβάνετε σχετικές ειδοποιήσεις, μπορείτε να απεγγραφείτε από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία με το ειδικό link απεγγραφής που υπάρχει στο κάθε email που σας αποστέλλει η Εταιρεία.

3. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

3.1.Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, η Εταιρεία σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους.

3.2. Η χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση.

Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε με τρίτους το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.

3.3. Η παρούσα ιστοσελίδα lovemom.gr ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκείμενων συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος aspatsamadi.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη σας και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση σας, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

3.5. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει:

Χρήση τoυ περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα aspatsamadi.com για εμπορικούς σκοπούς.
Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από την Εταιρείας και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών και
Τη χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια της Εταιρείας.
Να μοιραστείτε το περιεχόμενο με τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ανάρτηση σε προσωπική ιστοσελίδα, blog, μάθημα εκτός αν λάβετε συγκεκριμένη, γραπτή άδεια από την Εταιρεία.

4. Κανόνες Συνδρομών

Η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι δυνατή κατόπιν της σχετικής συμφωνημένης χρέωσης, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

Το Love, mom είναι ένα club μελών αποκλειστικά για μαμάδες που προσφέρει καθοδήγηση, πρακτικές λύσεις και έμπνευση για να γίνει το ταξίδι της μητρότητας ευκολότερο. Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και σας επιτρέπει πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό (βίντεο, audio και εκτυπώσιμο υλικό), το οποίο ανανεώνεται συνεχώς.

5. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies.

6. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

6.1. Ως Χρήστες της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε ευθύνη ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα.

6.2. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να πάρει κάθε πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση.

6.3. Ως Χρήστες οφείλετε να μην παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες.

6.4. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο που ανεβάζετε ως χρήστης στην ιστοσελίδα ή σε επικοινωνία με την Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας :

Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

6.5. Ως Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

6.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά προς εσάς ως χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από εσάς ως χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

6.7. Τέλος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί τα σχόλιά σας εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του.

7. Γονική Συναίνεση ή Συναίνεση Κηδεμόνα

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας. Κάποιο από το περιεχόμενο που διατίθεται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.

8. Αποκλεισμός Ευθύνης Για Πληροφορίες/Συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη της ιστοσελίδας και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως δεσμευτικές πληροφορίες ή/και συμβουλές. Ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την υλοποίηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών Οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται κατά κύριο λόγο στην προσωπική και επαγγελματική εμπειρία της δημιουργού. Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών και προσαρμογής των συμβόλων και υλικού που παρέχονται στη δική τους προσωπική περίπτωση.

9. Περιορισμός Ευθύνης

9.1.Η χρήση του lovemom.gr γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή ανακτήθηκαν μέσω αυτής. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

9.2. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν μας έχετε ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο aspatsamadi.com ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην ιστοσελίδας ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από την Εταιρεία υπηρεσίες.

9.3. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

9.4. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί την εγγραφή στο newsletter και να διαγράφει κάθε σχόλιο και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.

9.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

9.6 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

10. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

11. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτού, το υλικό του, τα μεταδεδομένα και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.

Με τη δημοσίευση των σχολίων σας στον Ιστότοπο της Εταιρείας, παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης τους για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ.

12. Λοιποί όροι

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ εταιρείας και εσάς ως Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας μας.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.

Τελευταία ενημέρωση: 5/10/2023