Όροι Χρήσης


1.1. Η ιστοσελίδα (“Ιστοσελίδα”) LoveMom.gr που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία Ασπασία Τσαμαδή η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής με στοιχεία επικοινωνίας help@aspaonline.gr (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»).

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση LoveMom.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι Χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

1.2 Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ή/και οι επισκέπτες της θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε τελική εγγραφή στις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

1.3. Εάν κάποιος Χρήστης ή εκπρόσωπος Χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

1.4. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

1.5. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

1.5. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές.


2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ως Χρήστες, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον κωδικό πρόσβασής σας, το λογαριασμό χρήστη σας ή/και εν γένει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα (ή σε ορισμένα τμήματά της).

2.2. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή διαγράψει άμεσα το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία ή στην Ιστοσελίδα.

2.3. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας ή σε τμήματά της.

2.4. Στα δεδομένα της Ιστοσελίδας έχει πρόσβαση μόνο η Υπεύθυνη Διαχείρισης της Ιστοσελίδας ή εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της Εταιρείας.

2.5. Με την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, ως Χρήστης αποδέχεστε ως μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μαζί σας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας που έχετε εισαγάγει στην Ιστοσελίδα με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά, αποστολή νέου υλικού που ανέβηκε στην πλατφόρμα.

Αν οποιαδήποτε στιγμή δεν επιθυμείτε ως Χρήστες να λαμβάνετε σχετικές ειδοποιήσεις, μπορείτε να απεγγραφείτε από τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία με το ειδικό link απεγγραφής που υπάρχει στο κάθε email που σας αποστέλλει η Εταιρεία.


3. Χρήση Υλικού – Περιορισμοί και Όρια

3.1. Αν δεν έχει προβλεφθεί διαφορετικά, η Εταιρεία σας παρέχει ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και προβολής της Ιστοσελίδας και του υλικού που παρέχεται σε αυτήν για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους.

3.2. Η χρήση των Υπηρεσιών της Εταιρείας δεν σας δίνει κυριότητα επί τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά στις Υπηρεσίες της Εταιρείας ή στο περιεχόμενο στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση.

Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε με τρίτους το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ούτε τους κωδικούς πρόσβασής σας ούτε να δώσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο των υπηρεσιών. Αυτοί οι όροι δεν σας εκχωρούν το δικαίωμα χρήσης τυχόν επωνυμιών ή λογοτύπων που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία. Δεν επιτρέπεται να καταργήσετε, να αποκρύψετε ή να τροποποιήσετε οποιεσδήποτε νομικές ειδοποιήσεις που εμφανίζονται στις Υπηρεσίες μας ή μαζί με αυτές.

3.3. Η παρούσα ιστοσελίδα LoveMom.gr ενδέχεται να περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων», «υπερκείμενων συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος LoveMom.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

3.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Συνεπώς, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία από την χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμοποιούνται με αποκλειστική ευθύνη σας και η πρόσβαση σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η χρήση αυτών υπόκειται στους όρους, τους οποίους αυτοί έχουν προσδιορίσει. Συνεπώς για οποιοδήποτε ερώτημα ή/και πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση σας, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίοι και φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

3.5. Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει:

  • Χρήση τoυ περιεχομένου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα LoveMom.gr για εμπορικούς σκοπούς.
  • Τροποποίηση ή αναστροφή μηχανικής οποιουδήποτε στοιχείου της Εταιρείας.
  • Μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή ή εξαγωγή πληροφοριών από την Εταιρείας και διανομή ξεχωριστών αυτών των πληροφοριών και
  • Τη χρήση οποιουδήποτε από τα σήματα, τα λογότυπα ή τα σχέδια της Εταιρείας.
  • Να μοιραστείτε το περιεχόμενο με τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ανάρτηση σε προσωπική ιστοσελίδα, blog, μάθημα.


4. Κανόνες συνδρομών

Η χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι δυνατή κατόπιν της σχετικής συμφωνημένης χρέωσης, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας.

Το Love, mom είναι ένα club μελών αποκλειστικά για μαμάδες που προσφέρει καθοδήγηση, πρακτικές λύσεις και έμπνευση για να γίνει το ταξίδι της μητρότητας ευκολότερο. Η υπηρεσία είναι συνδρομητική και σας επιτρέπει πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο υλικό (βίντεο, audio και εκτυπώσιμο υλικό), το οποίο ανανεώνεται συνεχώς.


5. Πολιτική Απορρήτου

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα και την ασφάλειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου μας.


6. Κανόνες συμπεριφοράς και όροι της κοινότητας

6.1. Ως Χρήστες της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων υπηρεσιών είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα, την ακρίβεια και την αλήθεια των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε ευθύνη ούτε δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που εισάγετε στην Ιστοσελίδα.

6.2. H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη δυνατότητα πρόσβασής σε μέρη ή σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα ή/και να πάρει κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέτρο για να εφαρμόσει τους παρόντες όρους αν αντιληφθεί οποιαδήποτε παραβίαση.

6.3. Ως Χρήστες οφείλετε να μην παρέχετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες. Η Υπεύθυνη Διαχείρισης της Εταιρείας μπορεί να ακυρώσει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα αν αποδεδειγμένα λάβει γνώση ότι η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών ή ότι παρέχονται ψευδείς πληροφορίες ή παραβιάζει τους παρόντες όρους.

6.4. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο που ανεβάζετε ως χρήστης στην ιστοσελίδα ή σε επικοινωνία με την Διαχειρίστρια της Ιστοσελίδας :

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,
  • Να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

6.5. Ως Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούστε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας για πράξεις, που ενδεικτικά, και όχι αποκλειστικά, αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στην νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών, καθώς επίσης και στη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου.

6.6. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος κινηθεί νομικά εναντίον της Εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε εννόμου αγαθού του, η οποία εμπίπτει από τα οριζόμενα στο κείμενο των όρων χρήσης στο πεδίο ευθύνης του χρήστη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά προς εσάς ως χρήστη. Μαζί με τις όποιες αξιώσεις του τρίτου μέρους, η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματός να απαιτήσει αποζημίωση από εσάς ως χρήστη για παραβίασης των όρων χρήσης και για οποιαδήποτε έννομη συνέπεια απορρέει από αυτήν.

6.7. Τέλος, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί, να απενεργοποιεί ή να περιορίζει την πρόσβαση στο υλικό που υποβάλλετε, εφόσον κρίνει καλόπιστα και αιτιολογημένα ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του. Για οποιαδήποτε διαφωνία σας με τέτοια κίνηση εκ μέρους της Εταιρείας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο help@aspaonline.gr για περαιτέρω διερεύνηση.


7. Γονική Συναίνεση ή Συναίνεση Κηδεμόνα

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτερος για να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας. Κάποιο από το περιεχόμενο που διατίθεται ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για παιδιά. ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΈΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΟΝΕΑ Ή ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥΣ.


8. Τρόπος πληρωμής προγραμμάτων

8.1.Love, mom

8.1.1. Το Love, mom είναι μια συνδρομητική υπηρεσία, η οποία σας επιτρέπει πρόσβαση σε συνδρομητικό υλικό (βίντεο, audio και εκτυπώσιμο υλικό). Το υλικό βρίσκεται προστατευμένο στην πλατφόρμα Love, mom στην οποία αποκτάτε πρόσβαση με το προσωπικό σας email και το password που δημιουργείτε ως Χρήστης κατά την εγγραφή σας. H συνδρομή στο Love, mom ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα ή κάθε χρόνο, ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα επιλέξατε.

8.1.2. Εάν επιλέξετε και πληρώσετε τη μηνιαία συνδρομή, αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία για 30 ημέρες. Η μη πληρωμή της μηνιαίας πληρωμής συνδρομής θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της πρόσβασής σας στην Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να διακόψετε την μηνιαία συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή τηρώντας τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται παρακάτω και αυτόματα παύετε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της εταιρείας.

8.1.3. Αν επιλέξετε την ετήσια συνδρομή θα έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία για 365 ημέρες. Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής σας ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο θα λήξει στο τέλος της τρέχουσας συμβατικής περιόδου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, πριν την αυτόματη ανανέωση της ετήσιας συνδρομής θα λάβετε σχετικό email το οποίο θα σας ενημερώνει για την επερχόμενη χρέωσή σας.

8.1.4. Αν θέλετε να ακυρώσετε την συνδρομή σας (μηνιαία ή ετήσια) στο Love, Mom θα πρέπει να αποστείλετε γραπτό μήνυμα στο help@aspaonline.gr τουλάχιστον δύο εργάσιμες (2) ημέρες πριν από την επερχόμενη ημερομηνία χρέωσης. Στην περίπτωση όπου δεν μας ενημερώσετε έγκαιρα, η χρέωση για την επόμενη περίοδο θα επέλθει κανονικά χωρίς να μπορούν να επιστραφούν τα χρήματα σας.

8.1.5. Αν ακυρώσετε την συνδρομή σας μετά το διάστημα αυτό (των 2 ημερών πριν την ημερομηνία χρέωσης) και κατά τη διάρκεια της περιόδου χρέωσης θα συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα μέχρι το τέλος της περιόδου κατά την οποία αφορά η ήδη πληρωμένη συνδρομή. Επιστροφή χρημάτων για το διάστημα αυτό δεν είναι δυνατή.


8.2. Επιβεβαίωση παραγγελιών για όλα τα προγράμματα

Η Εταιρεία θα σας αποστείλει email για να επιβεβαιώσετε την παραγγελίας σας και με λεπτομέρειες σχετικά με τις τρέχουσες πληρωμές. Σε περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε αυτήν την επιβεβαίωση μέσω email, είναι δική σας ευθύνη να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό.


9. Ο κωδικός και ο λογαριασμός χρήστη

Ως Χρήστες είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης και των πληροφοριών σχετικά με τους λογαριασμούς χρήστη και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώσετε την Εταιρεία άμεσα σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας ή σχετικής υποψίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας, κλοπής ή άνευ άδειας κοινολόγησης του κωδικού πρόσβασης.

Επιπλέον έχετε την ευθύνη να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσής σε κανέναν τρίτο καθώς ο λογαριασμό σας και η συνδρομή σας είναι προσωπικοί.


10. Περιορισμός Ευθύνης

10.1.Η χρήση του LoveMom.gr γίνεται με την ευθύνη του χρήστη. H Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και για την ακρίβεια του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν. Δεν φέρει όμως ουδεμία ευθύνη για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή ανακτήθηκαν μέσω αυτής. Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εξωτερικών συνδέσμων (hyperlinks) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

10.2. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, πιθανή ή επελθούσα ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, των διαφυγόντων κερδών, της καλής φήμης, της ζημίας ως προς τα δεδομένα ή άλλες ζημίες (ακόμη και αν μας έχετε ενημερώσει για τη σχετική πιθανότητα επέλευσης της ζημίας), προκύπτει ή πηγάζει από (α) τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας, (β) τη χρήση οποιουδήποτε υλικού βρίσκεται αναρτημένο στο LoveMom.gr ή σε ιστοσελίδα ή ιστοσελίδες, στις οποίες αυτό παραπέμπει μέσω υπερσυνδέσμων, (γ) συμπεριφορά τρίτων μερών στην ιστοσελίδας ή (δ) οποιοδήποτε άλλο γεγονός συνδέεται με την ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες από την εταιρεία υπηρεσίες.

10.3. Η Εταιρεία δεν κρατάει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της Ιστοσελίδας.

10.4. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας.

10.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε λογαριασμό και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.

10.7. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας.

10.8 Η Εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

10.9. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε ομάδα μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε συνδυασμό με τις βασικές υπηρεσίες που προσφέρει Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να παρέχει ομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διακόψει την συγκεκριμένη παροχή η οποία δεν αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών .

Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμφωνείτε ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας αποτελεί ένα επιπλέον προνόμιο και ότι η Εταιρεία μπορεί να περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση σε αυτές τις πλατφόρμες μεταξύ άλλων για ανάρμοστη συμπεριφορά που περιλαμβάνει, ενδεικτικά, την ακατάλληλη, αγενή, βίαιη ή απειλητική συμπεριφορά.


11. Ισχύον Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει από τους παρόντες ή τη χρήση της Ιστοσελίδας υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου (πληροφορίες, κείμενα, νέα, γραφήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.), ο σχεδιασμός αυτού, το υλικό των μαθημάτων, τα μεταδεδομένα και οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχεται μέσω αυτού αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών του και προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά οποιουδήποτε κειμένου ή εγγράφου περιέχεται στον παρόντα ιστότοπο.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση.


13. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα υλικά σας

Δεν διεκδικούμε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το υλικό που μοιράζεστε με την Εταιρεία και διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και τυχόν άλλα δικαιώματα που κατέχετε σε οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλετε μέσω του Ιστότοπου ή των παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Με τη δημοσίευση υλικού στον Ιστότοπο της Εταιρείας, παραχωρείτε μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη άδεια χρήσης του υλικού για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ.

Συναινείτε να γίνονται ηχογραφήσεις διαδικτυακών σεμιναρίων που παρέχονται ως μέρος της Υπηρεσίας. Συναινείτε το όνομα, οι λέξεις, η φωνή σας να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για σκοπούς προώθησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και μάρκετινγκ. Η Εταιρεία θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τη γραπτή σας άδεια πριν χρησιμοποιήσουμε και διανείμουμε οποιοδήποτε έντυπο υλικό, ηχητικές ή οπτικές αναπαραστάσεις που αναφέρονται σε εσάς σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση..


14. Λοιποί όροι

Αν οποιοσδήποτε από τους παρόντες κριθεί παράνομος, άκυρος ή για οποιοδήποτε λόγο ανεφάρμοστος, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ως ανίσχυρη, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν το συμφωνητικό μεταξύ εταιρείας και εσάς ως Χρήστη σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη δημοσίευσή τους στο παρόν πεδίο της Ιστοσελίδας μας.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εταιρείας ισχύει για τη διάρκεια ζωής της κάθε Υπηρεσίας και της Εταιρείας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η Εταιρεία διαλυθεί ή παύσει να υπάρχει, ή αποφασίσει να μην παρέχει την εκάστοτε υπηρεσία τότε η πρόσβασή σας στην Υπηρεσία αυτή τερματίζεται.

Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας όπως πηγάζουν από τους Όρους Χρήσης. Οι Όροι Χρήσης σε αυτή την περίπτωση θα αναπτύσσουν τα αποτελέσματά τους και για τους τυχόν διαδόχους μας, καθολικούς ή ειδικούς. Η αδυναμία οποιουδήποτε μέρους να επιμείνει στην εφαρμογή των παρόντων και τη συμμόρφωση του άλλου μέρους με τους Όρους Χρήσης ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, δε θα λαμβάνεται υπόψη ως αποποίηση του δικαιώματος. Το δικαίωμα παραμένει ισχυρό σε κάθε περίπτωση.


Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2021